Canciones de Rab Shlomo Karlibaj

הרב אוריאל סעייד - שמחה לארצך - (רבי שלמה קרליבך)
04:56

הרב אוריאל סעייד - שמחה לארצך - (רבי שלמה קרליבך)

משירי רבי שלמה קרליבך "וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך". פעם דוד ופעם בן ישי. שתי תכונות היו בו בדוד המלך. צדיק ובעל תשובה. בן ישי מבטא את הצדיק. דוד מבטא את בעל התשובה. כותב הרב קוק: "כשאדם רוצה להיות דוקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה". הצדיק הוא האדם השלם והמתוקן. הבעל תשובה הוא מי ששואף להשתנות תמידית ולהתקדמות ללא הפסקה. כשאדם מרכז את כחותיו להיות צדיק, תמים ושלם, הוא יכול לפגוע בשאיפה של הבעל תשובה שבתוכו. ברגע שמתחילים לחוש שלמות וסיפוק, "נכבה" הרצון לשינוי ולשכלול. ממשיך הרב קוק: "על כן ראוי לאדם שישים אל לבו את השאיפה להיות בעל תשובה... ואז תוכל תשובתו להרימו עד מידת צדיקים גמורים, ולמעלה מזה". השאיפה המרכזית צריכה להיות בתשובה תמידית. שהאופק עוד רחוק וצריך תמיד לצעוד לעברו, וממילא האדם יגיע למידת הצדיקים הגמורים. כשהמתח הרוחני נשמר, הוא מוביל את האדם אל הפסגות של הצדיק. שבת שלום. לחן: הרב שלמה קרליבך. אולפן/צילום ועריכה: דניאל אלוני. קלידים: דוד שוקרון. כלי הקשה: יוני שרון. בוזוקי/כינור/ נאי- ניר מוצרי